ട്രെന്‍‌ഡിങ്ങ്


കാഴ്ചപ്പാട്


കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക സംവരണവും നിഷ്കാസിതരായ ‘പി ജി’മാരും

പുരോഗമന മലയാളിയുടെ ഈ നാട്യത്തിന്റെ സാമൂഹികശാസ്ത്രമാണ് സാമ്പത്തിക സംവരണം. അത് സൃഷ്ടിച്ചത് പാര്‍ട്ടിയാണെന്നത് ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണ്.

യാക്കോബ് തോമസ്

യാക്കോബ് തോമസ്

സിനിമ


സിനിമ വാര്‍ത്തകള്‍


വീഡിയോസ്


ഓഫ്ബീറ്റ്


യാത്ര


പ്രവാസി


കായികം


വായന/സംസ്കാരം


സയന്‍സ്/ടെക്നോളജി


ഹെല്‍ത്ത് / വെല്‍നെസ്സ്


ഓട്ടോമൊബൈല്‍


വിപണി/സാമ്പത്തികം


വൈറല്‍


വായിച്ചോ


മോസ്റ്റ് റെഡ്

പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ്


പറവൂര്‍ നഗരസഭ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്ന കിളിക്കുടം പദ്ധതി എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്


അഴിമുഖം ക്ലാസിക്സ്വീഡിയോ

Follow us on YouTube