ഇനി

17
നാള്‍
Election 2019

ട്രെന്‍‌ഡിങ്ങ്


Videos


കാഴ്ചപ്പാട്


അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പ് വിരസവും അത്യന്തം വേദനാജനകവും അതിലേറെ അസംബന്ധവുമാണ്; തനിക്ക് ഹാംലറ്റ് സിന്‍ഡ്രോമല്ലെന്ന് രാഹുല്‍ തെളിയിക്കണം

വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങളും അവ സമര്‍ഥിക്കാനുള്ള ചേരുവകളും എല്ലാം പാകത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോള്‍ അറിയേണ്ടത് രാഹുല്‍ജി വയനാട്ടിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് മാത്രമാണ്. അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്.

കെ എ ആന്റണി

കെ എ ആന്റണി

Social Wire


വായിച്ചോ


മോസ്റ്റ് റെഡ്