ട്രെന്‍‌ഡിങ്ങ്


Videos


കാഴ്ചപ്പാട്


ജനപ്രിയത ആഗോളപ്രതിഭാസം; സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതിയും ആഗോളീകരണവും പുറന്തള്ളിയ വിഭാഗങ്ങളുടെ ആക്രോശമാണത്

യുഎസ് പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ജനപ്രിയതയിലേക്കുള്ള ആഗോളമാറ്റത്തിന്റെ വലിയ സൂചന

അമിത് കപൂര്‍

അമിത് കപൂര്‍

വായിച്ചോ


മോസ്റ്റ് റെഡ്