ട്രെന്‍‌ഡിങ്ങ്


യു.കെ


കാഴ്ചപ്പാട്


8½ ഇന്റർ കട്ട്സ്, കെ.ജി ജോർജിന്റെ ജീവിതവും സിനിമകളും; ആ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് പിന്നില്‍

ബിനാലെയിൽ ആദ്യ പ്രദർശനം കണ്ടിറങ്ങിയ ജോർജ് സാറിന്റെ മുഖത്തെ തെളിഞ്ഞ ചിരി നാല് വർഷത്തെ പ്രയത്‌നത്തെ സാർത്ഥകമാക്കുന്നതായിരുന്നു.

ഡോ. ഷാഹിന റഫീഖ്

ഡോ. ഷാഹിന റഫീഖ്

Social Wire


വൈറല്‍


വായിച്ചോ


മോസ്റ്റ് റെഡ്

പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോറീസ്


ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്‍, ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചവര്‍, വീടില്ലാത്തവര്‍, ഒരു നിമിഷത്തെ തെറ്റുകൊണ്ട് അമ്മമാരായവര്‍ – എല്ലാവരെയും ഐല്ലാവരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് യാസ്മിന്റെ സ്വപ്നം


വീഡിയോ

Follow us on YouTube