പശു നിങ്ങള്‍ക്ക് അമ്മയാണെങ്കില്‍ കോഴി എനിക്ക് സഹോദരിയാണ്; സംഘപരിവാറിനെ പരിഹസിച്ച് അലന്‍സിയര്‍

എന്നെ പ്രസവിച്ചത് എന്റെ അമ്മയാണ്. പശു അല്ല