ഞാന്‍ ജനിച്ച ഇന്ത്യ! ഞാന്‍ വളര്‍ന്ന ഇന്ത്യ! ഞാന്‍ ജീവിക്കും ഇവിടെ; അലന്‍സിയര്‍ക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ടുമായി ടോവിനോ തോമസ്

രാജ്യസ്‌നേഹം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെയോ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെയോ മാത്രം കുത്തക അല്ലല്ലോ!