സിപിഎം കോണ്‍ഗ്രസ്സുമായി കൂടില്ല എന്ന ‘മഹാപരാധ’വും എകെ ആന്റണിയുടെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയും

കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പി ക്കും ഒരേ മനസ്സാണെന്നു പറയുന്ന എ കെ ആന്റണി ബി ജെ പി നേതാവ് ഓ രാജഗോപാൽ കേരള നിയമ സഭയിൽ എത്തിയത് ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണെന്നു കൂടി ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും