സൂപ്പര്‍ മിനി എസ്‌യുവി ‘ടി ക്രോസ്സു’മായ് വോക്‌സ്‌വാഗണ്‍

ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതികതകള്‍, പുതിയ എന്‍ജിന്‍, സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഈ പുത്തന്‍ മോഡല്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.