സര്‍ക്കാര്‍ ഞങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നട്ടെ; അട്ടപ്പാടിയില്‍ നിന്നുള്ള നേര്‍സാക്ഷ്യങ്ങള്‍

ഓലമേഞ്ഞ് ചാണകം മെഴുകിയ ഒരാള്‍ക്കു നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കാനുള്ള ഉയരമില്ലാത്ത ഊരിലെ 136 ആം നമ്പര്‍ അംഗണവാടിയില്‍ 25 ഓളം കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നു