ഈ ജാതി തീരത്ത് തരരുത് ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും പാട്ട് പാടിയ ജിത്ത് ഒരിക്കലും “ഈ മനോഹര തീരത്ത് തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം” എന്ന് ഒരിക്കലും പാടിയിട്ടുണ്ടാകില്ല,