ബാബറി മസ്ജിദ്: വികാരമോ മതവിശ്വാസമോ അല്ല, ഭരണഘടനയും നിയമവുമാണ് നടപ്പാകേണ്ടത്

അയോധ്യ-ബാബറി മസ്ജിദ് കേസുകള്‍ കോടതിയില്‍ നിന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍