ജിഷ്ണു മരിച്ചത് ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും വേണ്ടിയാണ്; പോലീസ് ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങളെ കുറ്റവാളികളാക്കുന്നു

നെഹ്‌റു കോളേജില്‍ നിന്നും ഇനിയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഇവിടെ വരും