ഒടിയനെന്തുകൊണ്ട് പുലിമുരുകനായില്ല? ലാല്‍ ആരാധകര്‍ പ്രകോപിതരായതെന്തുകൊണ്ട്?

പുലിമുരുകന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രവും പ്രതീക്ഷിച്ചു തിയ്യേറ്ററിൽ എത്തിയ ലാൽ ആരാധകർ പക്ഷെ ഒടിയൻ കണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കണം