സുകുമാരൻ നായർക്ക് മനസിലാകാത്ത മറ്റൊരു കേരളമുണ്ട്: അത് ചെകുത്താന്റേതല്ല

ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിലുള്ള കേരളമാണ് താന്‍ സ്വപ്‌നം കാണുന്ന കിനാശേരിയെന്ന് സുകുമാരന്‍ നായര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്