‘അവസാനം കുറ്റവിമുക്തി’: നമ്പി നാരായണന് ആശംസകളുമായി മാധവൻ

ചാരക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താന്‍ അനുഭവിച്ച മാനസിക സംഘര്‍ഷങ്ങളാണ് നമ്പി നാരായണന്‍ പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നത്. പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ആനന്ദ് മഹാദേവൻ – മാധവൻ സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നത്.