ലഫ്. കേണല്‍ പദവിയെക്കാള്‍ വലുതാണ് ആര്‍ജ്ജവുമുളള വ്യക്തിത്വം; സൂപ്പര്‍താരങ്ങളെ പേരുചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത് അപരാധമായി കാണുന്നവര്‍ക്ക് അത് മനസിലാകണമെന്നില്ല

സിനിമയില്‍ തമ്പ്രാനും അടിയാനുമുണ്ട്. തമ്പ്രാനെ, തമ്പ്രാന്‍ എന്നു തന്നെ വിളിക്കണം, പേരെടുത്ത് പറയരുത്, നാമവിശേഷണങ്ങള്‍ക്കു പോലും നിബന്ധനകളുണ്ട്. അതേസമയം അടിയാനെ എന്തും വിളിക്കാം. നടിയെന്നു വിളിക്കാം, വെടിയെന്നും വിളിക്കാം