മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു സംവിധായിക കൂടി; മാംഗല്യം തന്തുനാനേനയുമായി സൗമ്യ സദാനന്ദൻ/അഭിമുഖം

എട്ട് വർഷം മുന്‍പേയാണ് ഞാൻ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുന്നത്. മമാസ് സർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമാ കമ്പനിയാണ് എന്റെ ആദ്യ പ്രോജക്ട്