രാമലീലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈകൊട്ടിയവര്‍ മൈ സ്റ്റോറിയെ കൂകി തോല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍; എവിടെപ്പോയി അധ്വാനവര്‍ഗ്ഗ സിദ്ധാന്തക്കാര്‍?

ആണിനും പെണ്ണിനും മലയാള സിനിമയിലെ സ്ഥാനം ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്