പപ്പേട്ടന്‍സ് കഫേ; സിനിമ ചര്‍ച്ചകളും രുചിക്കൂട്ടുകളും നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു മണ്ണാര്‍തൊടി

ചലച്ചിത്ര സഹസംവിധായകന്‍ ശബരിയാണ് പദ്മരാജന്റെ പേരിട്ട് ഈ ഭക്ഷണശാല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്‌