പേട്ട: ഒരു കൊടും രജനി ഫാനിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കൂ…

നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖിയെ പോലൊരു അസാധ്യ മൊതലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സിങ്കാരം എന്ന മെയിൻ വില്ലനാക്കിയിട്ടും മൂപ്പർക്ക് പൂണ്ടുവിളയാടാൻ അവസരമൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നത് സങ്കടമാണ്