മീ ടൂ; മോഹന്‍ലാലിനെതിരെ വീണ്ടും രേവതി

മീ ടു ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു മോഹന്‍ലാലിന്റെ പരാമര്‍ശം