‘തേപ്പുകാരി’യാവാന്‍ ഒന്നു മടിച്ച നിഖില വിമലിന് സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് നല്‍കിയ ഉപദേശം: അഭിമുഖം/നിഖില വിമല്‍

“ഫഹദ് ഭയങ്കര പെര്‍ഫോമറാണ്. നിന്ന നില്‍പ്പില്‍ അതിഭയങ്കരമായി അഭിനയിക്കും”