അഭിമുഖം: ഈ സിനിമ ജീവന്‍ നല്‍കിയത് ഒരു ഭാഷയ്ക്ക്; എന്നിട്ടും കേരളം എന്തുകൊണ്ട് ‘സിഞ്ചാറി’നെ അവഗണിച്ചു? സംവിധായകന്‍ പാമ്പള്ളി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

ലക്ഷദ്വീപ് ഭാഷയായ ജസരിയിൽ പാമ്പള്ളി സംവിധാനം ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായ സിഞ്ചാർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്നാമതു രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പോട്ട്പുരി വിഭാഗത്തില്‍ പ്രദർശിപ്പിച്ചു