മോദിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയേയും ജി എസ് ടിയേയും ട്രോളി വിജയുടെ മെര്‍സല്‍: രംഗങ്ങള്‍ നീക്കണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി

ഏഴ് ശതമാനം ജി എസ് ടിയുള്ള സിംഗപ്പൂരില്‍ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. 28 ശതമാനം ജി എസ് ടിയുള്ള ഇന്ത്യയില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ലെന്നും വിജയുടെ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട്.