മോദി-ഷാ പരിഭ്രാന്തരാണ്; രാജ്യം പലതും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സമയമായി

നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു പോരാട്ടത്തിന് തയാറെടുക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം തീര്‍ത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കാണാം