എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കൂ, ഉറക്കെ പറയൂ; ഇതല്ല നമ്മുടെ ലോകമെന്ന്

എഴുത്തുകാരും ജേര്‍ണലിസ്റ്റുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പ്രസ് ക്ലബുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇന്ന്, ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ പ്രതിഷേധം