തളരാത്ത പോരാട്ടമാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്; പിണറായി ഈ വൃദ്ധനോട് നീതി ചെയ്യുമോ?

ഒരു റോഡ് അപകടത്തില്‍ ഒരു സാധാരണ മലയാളി മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പിണറായി വിജയന് സ്വയം വേറിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള പുനര്‍നിര്‍മ്മിതിക്ക് അവസരമുണ്ട്.