കൊലയാളി സംഘങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍

പക്വമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് നാം എത്തുന്നതുവരെ ഷുജാദും ഗൗരിയും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഓര്‍ത്ത് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അവരുടെ കുഴിമാടങ്ങള്‍ പോലും അതായിരിക്കും വിളിച്ചു പറയുന്നതും.