ഇന്ത്യക്ക് അംബാനിയുണ്ട്; അംബാനിക്ക് ജിയോ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും: ബനാന റിപ്പബ്ലിക്കിലെ കാഴ്ചകള്‍

രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ‘ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍ ഓഫ് എമിനന്‍സ്’ ആയി ഉയര്‍ത്താനുള്ള ആശയവുമായി രംഗത്തു വരുന്നത്.