അലോക് വര്‍മയെ വീണ്ടും പുറത്താക്കുമ്പോള്‍ ബാക്കിയാകുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

സിബിഐ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡയറക്ടറായി രാകേഷ് അസ്താനയെ നിയമിക്കുന്നതില്‍ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്- എഡിറ്റോറിയല്‍