ഇന്ത്യ ഇന്നുമൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മോദിയെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമ്പോള്‍

മോദി സര്‍ക്കാരിനെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നിയമ ചട്ടക്കൂടു കൂടിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നലെ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്