മഞ്ജു വാര്യര്‍/അഭിമുഖം; ‘എന്റെ കഥ’യിലെ മാധവിക്കുട്ടിയല്ല, ‘എന്റെ കഥ’യെഴുതിയ മാധവിക്കുട്ടിയാണ് ആമി

തുടക്കം മുതല്‍ ഇത്രയേറെ വിവാദങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രാനുഭവം എനിക്ക് ഇത് ആദ്യമാണ്