സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമകളെല്ലാം സ്ത്രീ ലൈംഗികതയില്‍ മാത്രം ചുറ്റിത്തിരിയണോ? നന്ദിത ദാസ്/അഭിമുഖം

എഴുത്തുകാരനായ സാദത്ത് ഹസന്‍ മാന്റോയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയെടുത്ത ‘മാന്റോ’ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിക്കാനുള്ള പണികളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ അവര്‍