ആണിന് നെഞ്ച് തുറന്നിട്ട് നടക്കാമെങ്കില്‍ പെണ്ണിനുമാകാം; വിമര്‍ശകനോട് ‘ജോസഫ്’ നായികയുടെ മറുപടി

തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ താന്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമെന്നും അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും മാധുരി