മൈ സ്റ്റോറി; ഒരു അര്‍ബന്‍ റൊമാന്റിക് കോമഡി; വീണ്ടും വിസ്മയിപ്പിച്ച് പാര്‍വതി

സിനിമയിലെ നായികയായ പാർവതിയുടെ പൊതുവിഷയങ്ങളിലെ നിലപാടുകളോടുള്ള എതിര്‍പ്പ് സിനിമയെ ആവുംവിധം പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് ഒരു സംഘം തീരുമാനിച്ചത്.