ഫ്യൂഡല്‍-ആര്യ-സവര്‍ണ-കോര്‍പറേറ്റ് വേഷങ്ങളെ പൊളിക്കുന്ന കാല

രജനീകാന്ത് ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുള്ള ഒരു മികച്ച മറുപടി തന്നെയാണ് കാലയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രഞ്ജിത് നൽകുന്നത്