ഗാസ് ചേംബറുകളിലെത്താതെ രക്ഷപ്പെട്ട നാസി ഭീകരതയുടെ ഇരകളായ പഴയ കുട്ടികള്‍ക്ക് ജര്‍മ്മനിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം

ഭൂരിഭാഗം പേരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളടക്കമുള്ളരെ പിന്നീട് കണ്ടില്ല. അവര്‍ നാസി കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പുകളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.