മോദി-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച; രണ്ട് ദേശീയവാദി നേതാക്കള്‍ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ പരിമിതമോ?

ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ ശക്തമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴില്‍ അത് ഏത് രീതിയില്‍ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും എന്നത് ഇനിയും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ്.