വിക്രമസിംഗെ ആണ് ഇപ്പോളും പ്രധാനമന്ത്രി, രാജപക്സയല്ല: ശ്രീലങ്ക സ്പീക്കര്‍

പാര്‍ലമെന്റില്‍ മറ്റൊരാള്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നത് വരെ വിക്രമസിംഗെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി – പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയ്ക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ ജയസൂര്യ പറയുന്നു. മൂന്നാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് പാര്‍ലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിതക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് സ്പീക്കര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.