രാകേഷ് റോഷന്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം..

എന്താണ് രാകേഷിനുള്ള സ്ക്വാമസ് സെൽ കാര്സിനോമ അർബുദം? തൊണ്ടയിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും അര്ബുദങ്ങളും ഈ ഗണത്തിൽ പെട്ടവയാണെന്നാണ് വിദഗ്ദർ പറയുന്നത്.