ഞെട്ടിക്കുന്ന അളവില്‍ മനുഷ്യവിസര്‍ജ്യത്തില്‍ വരെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്!

ഓസ്ട്രിയയിലെയും വിയന്ന സര്‍വകലാശാലയിലേയും ഗവേഷകര്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ നിന്ന് ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് തയ്യാറായവരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു.