ആണുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാന്‍ ഉപദേശിക്കുന്ന സമൂഹം ലോകത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍; പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്

സമൂഹം ചില മനുഷ്യരെ ഇത്തരത്തില്‍ ‘ആണാക്കാന്‍’ നോക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്‌നമെന്ന് ആധികാരികമായി പറയുകയാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈക്കോളജിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍