അമിത് ഷാ മകന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളി; സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയും പണവും ഉപയോഗിച്ചും അഴിമതി; നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികയില്‍ കള്ളം പറഞ്ഞു

സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒരു പൈസ പോലും തന്റെ മകന്‍ ടെമ്പിള്‍ എന്റര്‍പ്രൈസസിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്. ഇത് മുഴുവനും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് മകന്റെ മറ്റൊരു കമ്പനിയായ കുസും ഫിന്‍സെര്‍വ് ആണ് എന്നും കാരവന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു