ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ‘അസ്വാഭാവിക’ സഖ്യം തകര്‍ന്നു; ബിജെപിയുടെ വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണ അജണ്ടകള്‍ക്ക് അനിവാര്യമായ നീക്കം

ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ച വിവിധ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളും നാടോടികളും ജമ്മുവിലെ പ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസമുറപ്പിക്കുന്നതും ഇവരുടെ ‘കയ്യേറ്റ’ങ്ങള്‍ക്ക് നിയമപരത നൽകുന്നതും ജമ്മു പണ്ഡിറ്റുകളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.