മോദിയുടെ മണല്‍ക്കോട്ടകള്‍ പൊളിയുകയാണ്-ഹരീഷ് ഖരെ എഴുതുന്നു

പുകഞ്ഞുപൊന്തുന്ന ക്രമരാഹിത്യത്തിന്റെ ഭയാശങ്കകള്‍ മധ്യവര്‍ഗത്തിനെ പിടികൂടുന്നുവെങ്കില്‍, നിക്ഷിപ്ത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി അക്രമം നടത്തുന്നതിന് സാധുത നല്കിയത് മോദി സര്‍ക്കാരാണെന്നുകൂടി അവര്‍ അറിയണം.