ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ്

ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന 10 സ്ത്രീകളിൽ നാലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നെന്ന് പഠനം

40 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരിൽ കൂടുതലുമെന്നും പഠനം പറയുന്നുണ്ട്.

ലോകത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഓരോ പത്തുപേരിലും നാലുപേർ ഇന്ത്യാക്കാരാണെന്ന് പഠനം. ഇന്ത്യയിലെ ആത്മഹത്യാമരണങ്ങളും അവയുടെ ലിംഗപരമായ സൂചനകളും എന്ന പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ലാൻസെറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്താണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആത്മഹത്യാനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഗുരുതരമാംവിധം വർധിച്ചെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1990ൽ 25.3 ശതമാനമായിരുന്നു ആഗോള ആത്മഹത്യാനിരക്കിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ‘സംഭാവന’. ഇത് 2016 ആയപ്പോഴേക്ക് 36.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 17.8 ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാനിരക്ക്. അതായത് 130 കോടി ജനങ്ങൾ. എന്നാൽ, 2016ൽ ലോകത്തിൽ ആകെയുണ്ടായ 2,57,624 സ്ത്രീ ആത്മഹത്യകളിൽ 94,380 എണ്ണവും (അതായത് 36.6%) ഇന്ത്യയിലാണ് സംഭവിച്ചത്.

രാജ്യത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യം അത്യന്തം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യക്കുറവ് ആത്മഹത്യകളിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അശ്രദ്ധയാണ് അവർക്കിടയിൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂടാൻ കാരണമെന്നും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

40 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരിൽ കൂടുതലുമെന്നും പഠനം പറയുന്നുണ്ട്.

മോസ്റ്റ് റെഡ്


എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്


Share on

മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍