മകള്‍ വിശന്ന് മരിച്ചു എന്ന് ആ അമ്മ പറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയത്?

തന്റെ കുട്ടിയുടെ മരണകാരണത്തിലെ സത്യത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമെന്ന് നിരക്ഷരയും അഗതിയുമായ ഒരമ്മ നിര്‍ബന്ധം പിടിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം ഒരു ദേശം ഇകഴ്ത്തപ്പെടുമോ?