ബനിയ മൂലധനത്തിന്റെ സേവകനായാണ്, അല്ലാതെ ശൂദ്ര പ്രതിനിധിയായല്ല മോദി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്: കാഞ്ചാ ഐലയ്യ- ഭാഗം 2

ഗാന്ധി പട്ടേലിനെ കർഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന ജനകീയ നേതാവായി ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നെഹ്‌റു അദ്ദേഹത്തെ കാർക്കശ്യക്കാരനായ ഭരണനിർവാഹകനായി കൂടെ നിർത്തി