പാടത്തുനിന്നും കാട്ടില്‍ നിന്നും മുംബൈയിലേക്കൊരു ലോംഗ് മാര്‍ച്ച്

സര്‍ക്കാര്‍ വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകര്‍ മുംബൈയില്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയാനുള്ള സമരയാത്രയാണ്; വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളുക, വനാവകാശം, സംഭരണം… പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു