ആത്മനിന്ദയാൽ തല താഴ്ത്തുകയാണ്; മോദിക്ക് വിരമിച്ച മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എഴുതിയ തുറന്ന കത്ത്

ഉന്നാവോയിലെയും കത്വയിലെയും കുടുംബങ്ങളോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കണം; വളരെയെധികം വൈകിയിരിക്കാമെങ്കിലും