‘അച്ഛൻ പറയുന്നത് ആളുകൾ മറക്കും, പക്ഷെ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിലനിൽക്കും’: പ്രണബിനെ വിമർശിച്ച് മകൾ

ശർമിഷ്ഠ ബിജെപിയിൽ ചേരുകയാണെന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ പ്രതികരണം പുറത്തു വരുന്നത്.