ഏഷ്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ജേണലിസത്തിലെ സദാനന്ദ് മേനോന്റെ ലൈംഗികപീഡനം അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണം: സംയുക്തപ്രസ്താവന

സംഭവം നടന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചല്ല എന്ന തൊടുന്യായത്തിന്മേലാണ് പരാതികൾ പലതും തള്ളിയത്.